ขั้นตอนการแจ้งงาน

แผนประกันแพ้วัคซีนโควิด

บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ภาวะโคม่า ค่ารักษา(ผู้ป่วยใน) ค่ารักษา(ผู้ป่วยนอก) ชดเชยรายได้ (อบ.1) เงินปลอบขวัญ
เดอะวัน ประกันภัย
40บาท
200,000 20,000 - - 10,000 -
75บาท
500,000 50,000 - - 10,000 -
140บาท
1,000,000 100,000 - - 10,000 -
265บาท
2,000,000 200,000 - - 10,000 -
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ภาวะโคม่า ค่ารักษา(ผู้ป่วยใน) ค่ารักษา(ผู้ป่วยนอก) ชดเชยรายได้ (อบ.1) เงินปลอบขวัญ
กรุงเทพประกันภัย
99บาท
100,000 10,000 - - 10,000 5,000
489บาท
500,000 50,000 - - 50,000 25,000
859บาท
1,000,000 100,000 - - 100,000 50,000
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ภาวะโคม่า ค่ารักษา(ผู้ป่วยใน) ค่ารักษา(ผู้ป่วยนอก) ชดเชยรายได้ (อบ.1) เงินปลอบขวัญ
ทิพยประกันภัย
50บาท
100,000 30,000 - - - -
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ภาวะโคม่า ค่ารักษา(ผู้ป่วยใน) ค่ารักษา(ผู้ป่วยนอก) ชดเชยรายได้ (อบ.1) เงินปลอบขวัญ
วิริยะประกันภัย
125บาท
150,000 15,000 - 500 15,000 -
205บาท
250,000 25,000 - 800 25,000 -
405บาท
500,000 50,000 - 1,000 50,000 -

แผนประกันโควิด

บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ตรวจพบ ภาวะโคม่า ค่ารักษา ชดเชย อบ.1 คชจ.ในการตรวจหาเชื้อ ค่าทำความสะอาดสถานที่ พบแพทย์หลังติดเชื้อ
ทิพยะประกันภัย
300บาท
แผน 1BX
- 300,000 - - - - - -
480บาท
แผน 2BX
- 500,000 - - - - - -
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ตรวจพบ ภาวะโคม่า ค่ารักษา ชดเชย อบ.1 คชจ.ในการตรวจหาเชื้อ ค่าทำความสะอาดสถานที่ พบแพทย์หลังติดเชื้อ
ไทยไพบูลย์ประกันภัย
*คนไทยเท่านั้น
699บาท
*อายุ 1-70
- 500,000 100,000 - 100,000 - - -
1,199บาท
*อายุ 1-70
- 1,000,000 100,000 - 200,000 - - -

บันทึกข้อมูลสำเร็จ

ระบบได้บันทึกข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้ว

IBSC PA