ขั้นตอนการแจ้งงาน

แผนประกันแพ้วัคซีนโควิด

บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ภาวะโคม่า ค่ารักษา(ผู้ป่วยใน) ค่ารักษา(ผู้ป่วยนอก) ชดเชยรายได้ (อบ.1) เงินปลอบขวัญ
เอเชียประกันภัย
99บาท
500,000 - - 500 - -
199บาท
1,000,000 - - 1,000 - -
299บาท
1,000,000 - - 2,000 - -
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ภาวะโคม่า ค่ารักษา(ผู้ป่วยใน) ค่ารักษา(ผู้ป่วยนอก) ชดเชยรายได้ (อบ.1) เงินปลอบขวัญ
สินทรัพย์กันภัย
40บาท
200,000 20,000 - - 10,000 -
75บาท
500,000 50,000 - - 10,000 -
140บาท
1,000,000 100,000 - - 10,000 -
265บาท
2,000,000 200,000 - - 10,000 -
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ภาวะโคม่า ค่ารักษา(ผู้ป่วยใน) ค่ารักษา(ผู้ป่วยนอก) ชดเชยรายได้ (อบ.1) เงินปลอบขวัญ
กรุงเทพประกันภัย
99บาท
100,000 10,000 - - 10,000 5,000
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ภาวะโคม่า ค่ารักษา(ผู้ป่วยใน) ค่ารักษา(ผู้ป่วยนอก) ชดเชยรายได้ (อบ.1) เงินปลอบขวัญ
ทิพยประกันภัย
70บาท
500,000 50,000 - - - -
120บาท
1,000,000 100,000 - - - -
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ภาวะโคม่า ค่ารักษา(ผู้ป่วยใน) ค่ารักษา(ผู้ป่วยนอก) ชดเชยรายได้ (อบ.1) เงินปลอบขวัญ
สินมั่นคงประกันภัย
30บาท
100,000 20,000 - 300 - 5,000
130บาท
500,000 50,000 - 500 - 25,000
270บาท
1,000,000 100,000 - 1,000 - 50,000
190บาท
100,000 20,000 500 300 - 5,000
290บาท
500,000 50,000 500 500 - 25,000
390บาท
1,000,000 100,000 500 1,000 - 50,000
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ภาวะโคม่า ค่ารักษา(ผู้ป่วยใน) ค่ารักษา(ผู้ป่วยนอก) ชดเชยรายได้ (อบ.1) เงินปลอบขวัญ
วิริยะประกันภัย
125บาท
150,000 15,000 - 500 15,000 -
205บาท
250,000 25,000 - 800 25,000 -
405บาท
500,000 50,000 - 1,000 50,000 -

แผนประกันโควิด

บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ตรวจพบ ภาวะโคม่า ค่ารักษา ชดเชย อบ.1 คชจ.ในการตรวจหาเชื้อ ค่าทำความสะอาดสถานที่ พบแพทย์หลังติดเชื้อ
เอเชียประกันภัย
*คนไทยเท่านั้น
*รับอายุถึง 99 ปี
365บาท
- 500,000 50,000 500 - - - -
500บาท
50,000 500,000 50,000 - - - - -
1,825บาท
- 2,000,000 250,000 2,500 - - - -
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ตรวจพบ ภาวะโคม่า ค่ารักษา ชดเชย อบ.1 คชจ.ในการตรวจหาเชื้อ ค่าทำความสะอาดสถานที่ พบแพทย์หลังติดเชื้อ
กรุงเทพประกันภัย
*รับอายุถึง 100 ปี
*รับทุกอาชีพ
*คนละ 1 ฉบับ
515บาท
*แพ้วัคซีน
10,000 500,000 50,000 - - 5,000 5,000 -
300,000
30,000
3,000
10,000
1,115บาท
*แพ้วัคซีน
10,000 1,000,000 100,000 - - 10,000 10,000 -
500,000
50,000
5,000
10,000
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ตรวจพบ ภาวะโคม่า ค่ารักษา ชดเชย อบ.1 คชจ.ในการตรวจหาเชื้อ ค่าทำความสะอาดสถานที่ พบแพทย์หลังติดเชื้อ
ทิพยะประกันภัย
*รับต่างชาติ
450บาท
*แผน 3 ชดเชย
- 500,000 50,000 - - 10,000 - -
2500/วัน
850บาท
*แผน 4 ชดเชย
- 1,000,000 100,000 - - 10,000 - -
5,000/วัน
1,950บาท
*แผน IS รักษา
- 2,000,000 30,000 - - 10,000 - 10,000
30,000/เดือน

1000/วัน
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ตรวจพบ ภาวะโคม่า ค่ารักษา ชดเชย อบ.1 คชจ.ในการตรวจหาเชื้อ ค่าทำความสะอาดสถานที่ พบแพทย์หลังติดเชื้อ
วิริยะประกันภัย
ซุปเปอร์ชีลด์ 1
399บาท
50,000 - - 500 50,000 - - -
โควิด โปรเทค
439บาท
- 300,000 30,000 500 100,000 - - -
โควิด โปรเทคพลัส
549บาท
10,000 300,000 30,000 500 10,000 - - -
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ตรวจพบ ภาวะโคม่า ค่ารักษา ชดเชย อบ.1 คชจ.ในการตรวจหาเชื้อ ค่าทำความสะอาดสถานที่ พบแพทย์หลังติดเชื้อ
สินทรัพย์ประกันภัย
เจอ จ่าย คุ้ม
599บาท
40,000 500,000 40,000 - 40,000 - - -
เจอ จ่าย คุ้ม
799บาท
60,000 1,000,000 60,000 - 60,000 - - -

บันทึกข้อมูลสำเร็จ

ระบบได้บันทึกข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้ว

IBSC PA