แจ้งชำระเงิน

เลือกรายการที่ต้องการชำระ
โอนไปยังธนาคาร
จำนวนเงินที่โอน(บาท)
วันที่โอน วัน/เดือน/ปี
เวลา
ทะเบียนรถ
แนบไฟล์สลิปโอนเงิน
×
ชื่อ
นามสกุล
รหัสมาชิก
เบอร์โทร
*หมายเหยุเพิ่มเติม

แจ้งชำระเงินสำเร็จ

ระบบได้ส่งข้อมูลการชำระเงินของคุณเรียบร้อยแล้ว



IBSC member

×

กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบ


ปิด


IBSC member

นโยบายความเป็นส่วนตัว