ขั้นตอนการแจ้งงาน

แผนประกันแพ้วัคซีนโควิด

บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ภาวะโคม่า ค่ารักษา(ผู้ป่วยใน) ค่ารักษา(ผู้ป่วยนอก) ชดเชยรายได้ (อบ.1) เงินปลอบขวัญ
กรุงเทพประกันภัย
99บาท
100,000 10,000 - - 10,000 5,000
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ภาวะโคม่า ค่ารักษา(ผู้ป่วยใน) ค่ารักษา(ผู้ป่วยนอก) ชดเชยรายได้ (อบ.1) เงินปลอบขวัญ
ทิพยประกันภัย
50บาท
100,000 30,000 - - - -

แผนประกันโควิด

บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ตรวจพบ ภาวะโคม่า ค่ารักษา ชดเชย อบ.1 คชจ.ในการตรวจหาเชื้อ ค่าทำความสะอาดสถานที่ พบแพทย์หลังติดเชื้อ
ทิพยะประกันภัย
300บาท
แผน 1BX
- 300,000 - - - - - -
480บาท
แผน 2BX
- 500,000 - - - - - -

บันทึกข้อมูลสำเร็จ

ระบบได้บันทึกข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้ว

IBSC PA